O konferencii

Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz v äčšej pozornosti. Vznikajú tak investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. Niektoré z nich sú predmetom regulácie a niektoré sa snažia tejto regulácií práve vyhnúť.

V rámci našej právnej a daňovej praxe sa stretávame s množstvom zaujímavých business modelov, ktoré sa formálne a/alebo materiálne dotýkajú fondového podnikania. Pre niektoré business modely predstavuje fondová štruktúra zefektívnenie právneho a daňového fungovania. Pre iné zasa neprimerane zvýšenú administratívu.

Témami konferencie preto budú:

 • hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska;
 • úloha a prax NBS pri výkone dohľadu, administratívne a trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámcu;
 • typy investičných fondov na Slovensku a administratívna a finančná nákladnosť ich založenia;
 • akcionárske štruktúry pri fondoch; vzťahy medzi zakladateľmi a investormi;
 • zdaňovanie a účtovanie fondov;
 • SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike;
 • daňové a regulačné implikácie pre slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch;
 • investičné fondy vo vybraných krajinách v zahraničí a presahy na Slovensko;

Cena vstupenky*: 200 EUR + DPH (občerstvenie a obed v cene)

* počet vstupeniek je obmedzený kapacitou hotela Park Inn

Harmonogram

 • 9:00 – 10:00

  Kde je hranica kolektívneho investovania

  • Kde je hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska?
  • Aká je úloha a prax NBS pri výkone dohľadu?
  • Trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámca
 • Prestávka

  10:00 – 10:15

  Networking break

 • 10:15 – 11:30

  Typy investičných fondov na Slovensku z regulačného hľadiska

  • Aké typy fondov na Slovensku poznáme a komu môžu byť distribuované?
  • Ako môžu byť na Slovensku distribuované zahraničné fondy?
  • Aké sú ich administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov?
 • Prestávka

  11:30 – 11:45

  Networking break

 • 11:45 – 12:30

  Akcionárska štruktúra pri fondoch

  • Aké právne formy pozná fondový business?
  • Aké výhody a nevýhody má SICAV alebo družstvo?
  • Ako efektívne nastaviť práva zakladateľov a investorov?
 • Obed

  12:30 – 13:15

  Obed v hoteli Park Inn

 • 13:15 – 14:15

  Zdaňovanie a účtovanie fondov na Slovensku

  • Aké daňové režimy ponúka fondový business?
  • Aké špecifiká má účtovanie fondov?
  • Uplatňuje sa pri správe fondov DPH?
 • Prestávka

  14:15 – 14:30

  Networking break

 • 14:30 – 15:45

  SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike

  • Aké typy fondov a daňové režimy existujú v Čechách;
  • Akú sú best practices pre Slovákov zakladajúcich investičné fondy v Čechách;
  • Administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov?
 • Prestávka

  15:45 – 16:00

  Networking break

 • 16:00 – 17:00

  Daňové a regulačné implikácie pre slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch

  • Regulácia distribúcie na Slovensku;
  • Obhájiteľnosť zahraničnej štruktúry z pohľadu slovenských daňových úradov;
  • Daňové špecifiká pre slovenských investorov investujúcich do zahraničného fondu.

Prednášajúci

JUDr. Ing. Peter Varga

JUDr. Ing. Peter Varga

Peter pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie
大成 Dentons v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu a medzinárodnému daňovému právu. Pracoval tiež na druhom historickom cezhraničnom IPO na Slovensku. Peter je spoluzakladateľom a partnerom poradenského butiku Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting, kde sa venuje predovšetkým finančnej regulácií a nastavovaniu daňových a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov. Peter je tiež príležitostným poradcom štátu hlavne v oblasti finančnej regulácie a zdaňovania krypta. Je napríklad spolu autorom novej flexibilnejšej právnej úpravy malých fondov.

Ing. Dušan Klimeš, MSc.

Ing. Dušan Klimeš, MSc.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a následně získal titul od Nottingham Trent University. Během své 11leté praxe, kdy působil v oblasti bankovnictví a finančních služeb, získal zkušenosti z širokého portfolia investic. Byl součástí týmu, který koordinoval investice cca 50 finančních institucí (pojišťoven) velké části střední a východní Evropy. Byl členem skupin rozhodujících o finančním umístění a budoucí strategii investic těchto finančních ústavů. Následně získal široké zkušenosti při angažmá v jediné české zajišťovně, kde pracoval přímo pro představenstvo. Kromě jiného měl na starosti kompletní outsourcing činností, komunikaci a reporting vůči regulatorním orgánům či implementaci nařízení Solvency II. Již několik let pracuje jako poradce a konzultant při investicích a divesticích českých obhospodařovaných fondů a účastní se celého procesu investičního rozhodování, exekuce i následné administrace a reportingu.

Mgr. Tomáš Demo

Mgr. Tomáš Demo

Tomáš Demo pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, korporátnemu právu a sporovej agende. Tomáš je zakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa primárne zameriava na startup právo, venture kapitálové a M&A transakcie, právo obchodných spoločností a reguláciu fondov a kolektívneho investovania. Tomáš riadil tím Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting pri založením prvého Európskeho venture capital fondu s označením EuVECA v krajinách V4.

Ing. Milan Gedeon, PhD.

Ing. Milan Gedeon, PhD.

Milan je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas svojej praxe pôsobil ako samostatný účtovník v spoločnosti TPA TAX a tiež ako vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a štandardov na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, vďaka čomu nadobudol viaceré skúsenosti z oblasti účtovníctva a auditu. Milan pôsobí v CARPATHIAN od roku 2021 a venuje sa najmä účtovnému poradenstvu pre fondy a stredne veľkých klientov. Okrem toho sa venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Katedre účtovníctva a audítorstva, kde pôsobí ako odborný asistent.

Mgr. Roman Baranec

Mgr. Roman Baranec

Roman pracoval 6 rokov ako právnik pre medzinárodnú developerskú skupinu
HB Reavis v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým M&A transakciám a kapitálovým trhom. Roman je advokátom Highgate Law & Tax, kde sa primárne zameriava na oblasť kolektívneho investovania, emisie dlhopisov a korporátne právo.

Mgr. Ing. Marek Joch

Mgr. Ing. Marek Joch

Marek Joch vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance. Marek je členem advokátní komory České republiky.
Marek zastává pozici společníka STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. Marek se zejména specializuje na M&A, strukturování transakcí, obchodní právo, právo cenných papírů, bankovní a pojišťovací právo, finanční právo a právo kapitálových trhů, energetické právo a právo hospodářské soutěže.
V oblasti práva kapitálových trhů Marek poskytuje právní poradenství českým a zahraničním komerčním a investičním bankám a společnostem. Marek v minulosti rovněž poskytoval právní poradenství například pro Českou národní banku (ČNB), či působil jako vedoucí právník v rámci historicky největší emise dluhopisů v oblasti střední Evropy pro společnost Energetický a Průmyslový Holding a.s. (EPH).

Generálny partner

Bendura Bank

Partneri konferencie

Highgate
CARPATHIAN Tax & Accounting
Crypto Tax&Law
Tiller Funds

Mediálni partneri

SME INDEX
SLOVCA

Registrácia

Cena vstupenky*: 200 EUR + DPH (občerstvenie a obed v cene)

* označené polia sú povinné

Miesto konania konferencie

Park Inn by Radisson v Bratislave

Rybné Námestie 1, Bratislava